Bufomix Easyhaler®

budezonid + formoterol

Co to jest lek Bufomix Easyhaler i w jakim celu się go stosuje

 

Lek Bufomix Easyhaler to inhalator, który jest stosowany w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Jest także stosowany w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Zawiera dwa różne leki: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny.
- Budezonid należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Działa, redukując i zapobiegając obrzękom i stanowi zapalnemu płuc.
- Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów beta2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Działa, zwiotczając mięśnie dróg oddechowych. Ułatwia to pacjentowi oddychanie.

Astma

Lek Bufomix Easyhaler 160 + 4,5 może być zalecony do leczenia astmy na dwa różne sposoby.
a) Niektórym pacjentom zalecane są dwa leki w inhalatorach przeciwko astmie: lek Bufomix
Easyhaler 160 + 4,5 i osobny lek stosowany doraźnie.
- Bufomix Easyhaler jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu
objawów astmy.
- Inhalator do doraźnego użycia jest stosowany w przypadku wystąpienia objawów astmy, aby ułatwić
oddychanie.
b) Niektórym pacjentom lek Bufomix Easyhaler 160 + 4,5 jest zalecany jako jedyny lek w
inhalatorze przeciwko astmie.
- Bufomix Easyhaler jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu
objawów astmy.
- Lek Bufomix Easyhaler jest stosowany również, gdy potrzebne są dodatkowe dawki w celu
złagodzenia objawów astmy i ułatwienia oddychania oraz, jeśli uzgodniono to z lekarzem,
- również w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy (na przykład podczas wysiłku fizycznego
lub narażenia na alergeny). Osoby te nie wymagają osobnego inhalatora stosowanego doraźnie.

W przypadku astmy lekarz przepisze stosowanie dwóch leków wziewnych: Bufomix Easyhaler 320 + 9 oraz drugi lek stosowany doraźnie.
- Bufomix Easyhaler jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.
- Lek wziewny do doraźnego użycia należy stosować w przypadku wystąpienia objawów astmy, aby ułatwić oddychanie.
Leku Bufomix Easyhaler 320 + 9 nie należy stosować doraźnie w przypadku wystąpienia objawów.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Lek Bufomix Easyhaler można również stosować w leczeniu objawów POChP u osób dorosłych. POChP jest długotrwałą chorobą dróg oddechowych płuc, która często jest spowodowana paleniem papierosów.

 

Pozostali członkowie rodziny EASYHALER®

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.