Formularz działań niepożądanych

Informacje dotyczące danych osobowych pacjenta

Klasyfikacja ciężkości niepożądanego działania produktu leczniczego
Płeć

Informacje dotyczące leków podejrzanych o spowodowanie objawów

Niepożądane działanie produktu leczniczego i opis objawów

Lek(i) towarzyszący(e):

Dane osoby zgłaszającej